آذربایجان شرقی

زیباترین مساجد ایران: بخش دوم

در بخش اول زیباترین مساجد ایران، چند مسجد تاریخی و زیبا را به شما پیشنهاد کردم که اکثر توریستها آن ها را می شناسند. این بار، می خواهم راجع به مساجدی بنویسم که کمتر شناخته شده اند اما از لحاظ تاریخی و معماری، مساجد شاخصی هستند.

مسجد کبود، تبریز

مسجد آبی تبریز که به علت داشتن کاشی های فیروزه ای و نیلی بسیار زیبایی که درون و بیرون آن را پوشانده است، به فیروزه جهان اسلام نیز شهره است، در سال 1465 میلادی به دستور جهان شاه، فرمانروای قراقویونلوها ساخته شد. کتیبه های متنوع نوشته شده به خط کوفی، نقش و نگارهای سبک عربی بسیار زیبا، و جلوه رنگارنگ نمای خارجی این جزئیات، که حقیقتا چشم نواز هستند، توسط استاد نعمت الله ابن محمد البواب، خوش نویس شهره آن دوران انجام شده است. ادامه مطلب

عجایب ایران: رکوردهای جهانی در جذب توریست

پسوند “..ترین” وقتی به واژه ای اضافه می شود، نظر اکثر افراد را به خود جلب می کند. همین شکل توصیف، باعث شده است تا بسیاری از گردشگران و مسافران ایران را در مسیر سفر خود قرار دهند. “..ترین” بودن در یک چیز، آنقدر جذاب به نظر می رسد، که بسیاری از مردم سعی می کنند با استفاده از آن به طرق مختلف، برای کشورشان تبلیغ و نظرها را به سمت آن جلب کنند. برای مثال، برجی در نقطه ای از جهان ساخته می شود که بلند”ترین” برج جهان است، تنها به این دلیل که به همین عنوان شناخته شود و نظر توریستها را به خود جلب کند. ادامه مطلب

Subscribe to Website via Email

Membership
A member of the Professional Travel Bloggers Association