فارس

مقبره شاه چراغ: مسجد آینه کاری شده در شیراز

توماس پاگانو*—هنگام ترک بازار شیراز، متوجه بزرگترین گنبد مسجدی شدم که تا به حال دیده بودم. پرسیدم “این چیه؟”

“نمی دونی؟ عجب، باید حتما این جارو ببینی.”

اسم این مکان شاه چراغ بود. این مسجد آرامگاه شخصیتهای برجسته جهان شیعه است. اطراف حیاط بزرگ این مسجد، محلهای مختلفی برای به پا داشتن نماز وجود دارد. ادامه مطلب

عجایب ایران: رکوردهای جهانی در جذب توریست

پسوند “..ترین” وقتی به واژه ای اضافه می شود، نظر اکثر افراد را به خود جلب می کند. همین شکل توصیف، باعث شده است تا بسیاری از گردشگران و مسافران ایران را در مسیر سفر خود قرار دهند. “..ترین” بودن در یک چیز، آنقدر جذاب به نظر می رسد، که بسیاری از مردم سعی می کنند با استفاده از آن به طرق مختلف، برای کشورشان تبلیغ و نظرها را به سمت آن جلب کنند. برای مثال، برجی در نقطه ای از جهان ساخته می شود که بلند”ترین” برج جهان است، تنها به این دلیل که به همین عنوان شناخته شود و نظر توریستها را به خود جلب کند. ادامه مطلب

Subscribe to Website via Email

Membership
A member of the Professional Travel Bloggers Association