خوزستان

شوش: موزه رو باز ایران

من، بچه ها و دانیال نبی

من، بچه ها و دانیال نبی

مهتاب چهارطاقی – اینکه در گرمترین فصل سال یکهو دلتنگ خواهر کوچکت که در گرمترین شهر کشور زندگی میکند شوی و پنجشنبه تعطیل آخر هفته را بهانه کنی برای سر زدن به او، از نظر خیلیها شاید یک جور دیوانگی باشد کاری که ما به راحتی انجامش دادیم. و باز از آنجایی که فقط سه روز مرخصی داشتیم و مسافت هم بسیار طولانی بود تصمیم گرفتیم با اتوبوس سفر کنیم اینگونه بود که ما چهار نفر با چهار بلیط اتوبوس و دو کوله پشتی ساعت هشت ونیم صبح دوشنبه 6تیرماه عازم سرزمین کهنی شدیم که مهد تمدن ایران شاید هم جهان است و بالاخره بعد از بیست واندی ساعت در صبح روز سه شنبه به شوش رسیدیم شهری در 110 کیلومتری اهواز. شهری که کهن شهر ایران لقب گرفته و افتخار11هزار سال زندگی بشر غارنشین و شش هزار سال زندگی مدنی را در کارنامه اش دارد یعنی بی برو برگرد یکی از اولین شهرهای دنیا. ادامه مطلب

Subscribe to Website via Email

Membership
A member of the Professional Travel Bloggers Association