خراسان جنوبی

زیباترین مساجد ایران: بخش دوم

در بخش اول زیباترین مساجد ایران، چند مسجد تاریخی و زیبا را به شما پیشنهاد کردم که اکثر توریستها آن ها را می شناسند. این بار، می خواهم راجع به مساجدی بنویسم که کمتر شناخته شده اند اما از لحاظ تاریخی و معماری، مساجد شاخصی هستند.

مسجد کبود، تبریز

مسجد آبی تبریز که به علت داشتن کاشی های فیروزه ای و نیلی بسیار زیبایی که درون و بیرون آن را پوشانده است، به فیروزه جهان اسلام نیز شهره است، در سال 1465 میلادی به دستور جهان شاه، فرمانروای قراقویونلوها ساخته شد. کتیبه های متنوع نوشته شده به خط کوفی، نقش و نگارهای سبک عربی بسیار زیبا، و جلوه رنگارنگ نمای خارجی این جزئیات، که حقیقتا چشم نواز هستند، توسط استاد نعمت الله ابن محمد البواب، خوش نویس شهره آن دوران انجام شده است. ادامه مطلب

Subscribe to Website via Email

Membership
A member of the Professional Travel Bloggers Association