با دوچرخه سواری از شیراز به یزد، از تعداد زیادی آثار تاریخی عبور میکنید که نه تنها ارزشمندترین مکان های تاریخی در ایران هستند بلکه در کل خاورمیانه بی نظیرند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

 

Subscribe to Website via Email

Membership
A member of the Professional Travel Bloggers Association