گشت و گذاری در بازارهای محلی تهران

آنجلا کوریاس – علاقه من به بازارهای محلی بر کسی پوشیده نیست. فکر کنید میتوانستم با وسوسه درونی‌ام برای پیدا کردن بازار های محلی در تهران کنار بیایم؟ البته که نه. وقتی در خیابان های پایتخت ایران پرسه میزدم،خیلی تصادفی از کنار بسیاری از شیرینی فروشی ها، مغازه های آجیل فروشی و بازارهای محلی گذشتم. بازارهایی که محصولات تازه اش انگار همان لحظه از حومه شهر وارد شده بودند.

من عاشق وقت تلف کردن در چنین جاهایی هستم، مثل غوطه ور شدن در سنت های مردم و زندگی روزمره اشان است، انگار  با مردمی که میزبان شما هستند آمیخته شده باشید و بتوانید محلی ها را از نزدیک بشناسید. دقیقا به همین دلیل است که من سعی می کنم هر جا که می‌روم بازار های محلی را از دست ندهم. و این عکس‌ها، داستان سفر من به زندگی در قلب تهران است:

آجیل های مختلف در یک شیرینی فروشی در تهران

آجیل های بیشتر!

هنوز آجیل، اما در فروشگاه های مختلف، و اگر برایتان سؤال پیش آمده، بله! مقادیر زیادی پول نقد اینجا و آنجا خرج کردم!

آجیل و شیرینی یکی از سوغاتی های ایران است، پس تا میتوانستم برای فک و فامیل آجیل و شیرینی خریدم

بازار محلی تهران از زاویه دیگر

خواروبار ها روی پیش خوان در بازار مواد غذایی نزدیک مسجد خودنمایی میکنند!

کسی دلش پسته تازه و خوشمزه میخواهد؟

زغال اخته تازه، بسیار خوشمزه و فوق العاده ترش، با احتیاط میل کنید!

کباب ترکی هایی که آب از دهان راه می‌اندازند

و آخر داستان، نهار، جوجه کباب با برنج زعفرانی، خوشمزه ترین قسمت سفر کوتاه من!

Subscribe to Website via Email

Membership
A member of the Professional Travel Bloggers Association